REŠEVANJE SPOROV

IRPS: Podjetje MIZARSTVO, PRAZNIC SREČKO, S.P. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.